Konservering

Svane Keramik og Konservering er en enkeltmandsvirksomhed med speciale indenfor konservering, reparation, restaurering og analyse af kulturhistoriske genstande. Det være sig alt lige fra arkæologiske jordfundne genstande til moderne nutidige kunstværker.
Jeg har en mastergrad som cand.scient fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Konservatorskole, og har arbejdet som konservator i museumsregi i 25 år. Inden da svendebrev som tømrer.
Mine specialer er keramik og glas, metaller samt træ, men jeg mestrer et bredt udsnit af de gængse kulturhistoriske materialer. Et bredt udvalg af samarbejdspartnere gør, at jeg kan tilbyde at løse næsten alle opgaver inden for konservering, restaurering og analyse.
Produktionskeramikken er en sideløbende interesse, jeg har dyrket i alle årene og mine ting udstilles og sælges fra eget galleri i Odense.
Jeg underviser desuden i keramik, glas og metal på Konservatorskolen, samt har specialevejledning og censoropgaver på kandidatniveau.

Keramik og glas
Restaurering, analyse og konservering af glas og keramik. Tyndslibsmikroskopi kan udføres på eget værksted. Desuden selvstændig keramisk produktion.

Træ
Som udlært tømrer beherskes træarbejde i moderne forstand bredt, og som konservator også de historiske og forhistoriske teknikker. Konservering af både recente og arkæologiske genstande. Vanddrukne materialer kan imprægneres og frysetørres i eget frysetørringsanlæg. Vedbestemmelse af både moderne og arkæologisk træ.

Metaller
Konservering, analyse og restaurering af både arkæologiske og moderne metaller. Løser kirkeopgaver indenfor metalkonservering for Nationalmuseets kirkedivision

Gips
Afrensning og restaurering af gipsfigurer. Produktion af mindre støbeforme, hovedsagelig i forbindelse med reproduktioner.

Læder
Analyse af læder samt restaurering og konservering af arkæologisk, vanddrukken læder.

Andre organiske materialer
Horn, ben, fjer, tak, tand, hårmaterialer konserveres og analyseres. Speciel ekspertise inden for artsbestemmelse af tandmaterialer:
Elefant, mammut, kaskelot, spækhugger, hvalros, flodhest, narhval.

Tilstandsrapportering
Undersøgelser, verifikation samt tilstandsrapportering af både kunst- og kulturhistoriske genstande. Rapporter udfærdiges i forbindelse med udlån/indlån af kunst.

Dokumentation
Udføres digitalt både mikroskopfotos samt makrofotografi. Billedbehandling udføres.

Samarbejdspartnere
Svane Keramik og Konservering arbejder sammen med et bredt udsnit af eksperter i forskellige fagområder:

Metallurgi
Dendrokronologi
Bronzestøbning
Skulpturkonservering
Scanning Elektron Mikroskopi (SEM)
Grundstofanalyse (EDX)
Konsulentbistand
Ydes inden for alle fagområder. Inklusiv klimaløsninger på museer, gallerier, kunsttransport
etc.

Mikroskopi
De fleste former for lysmikroskopiske analyser kan udføres på eget værksted. Lysfelt/mørkfelt. Pålys- og gennemlysmikroskopi. Polarisation (petrografi mm.) og DIC (Differens Interferens Contrast). Scanning Elektron Mikroskopi (SEM) kan formidles via samarbejdspartner.

Priser
Timepris: 448 kr. + moms
Tilbud gives uden forbindende.