Analyse

Værkstedet kan udføre de fleste typer analysearbejde, der almindeligvis bliver efterspurgt i kulturhistorisk sammenhæng. Enten på eget værksted eller via samarbejdspartnere.
på eget værksted kan følgende analyser udføres:
Lysmikroskopi: Pålys og Gennemlysmikroskopi. Lysfelt og mørkfelt. Polarisation og DIC. Alt kan digitalt dokumenteres.

Via samarbejdspartnere kan SEM, EDX og Røntgenanalyse leveres.

For de enkelte muligheder inden for analyse – se underpunkterne

(under konstruktion)