Priser

Prisen på at få udbedret beskadiget lertøj, stentøj, porcelæn (eller glas) afhænger af typen og omfanget af skaden. Det er ikke altid muligt at give en fast pris på opgaven inden genstanden faktisk er på værkstedet, men det vil næsten altid være muligt at give et omtrentlig overslag ud fra tilsendte billeder og skadesbeskrivelse. Hvis overslaget må afviges betragteligt (mere end + 10%)  pga. at restaureringen er mere kompliceret end det umiddelbart kunne forudses, kontaktes kunden altid inden arbejde sættes i gang.

Følgende punkter tages i betragtning ved beregning af overslag og tilbud:

 • Er fjernelse af tidligere reparation(er) krævet?
 • Antal og størrelse af skår, revner og/eller knusninger.
 • Mangler der stykker og skal der moduleres nye?
 • Størrelse af evt. retouchering.
 • Antal farvenuancer der kræves for at en retouchering matcher originalen.
 • Restaureringsniveau (se dette).

Desuden anbefales det at tage stilling til om omkostningen ved en restaurering giver økonomisk mening. Det er ikke billigt at få restaureret professionelt, og omkostningerne herved kan let overstige hvad en ny (eller tilsvarende) kan erhverves for i almindelig handel eller hos en antikvitetshandler.

Når det er sagt beregnes tilbud og overslag med 448 kr. pr. time + moms. (Selve tilbuddet/overslaget er selvfølgelig gratis og uden forbindende).

Mange mindre opgaver kan laves inden for en enkelt eller få timer, men man skal uanset opgavens lidenhed beregne en time som minimumstakst, da der er nogle minimumsopgaver, man ikke kommer uden om:

 • Dokumentation før/efter
 • Afrensning
 • Blanding af lim og evt. udfyldningsmaterialer
 • Sammensætning og limning
 • Afrensning af overskydende lim (og evt. udfyldning)
 • slibning og polering ned til overfladeniveau.

Dertil kommer så evt. yderligere afhængig af restaureringsniveau (se dette).